Các thương hiệu đắt giá của châu Âu đa phần là các thương hiệu thời trang như Hermès, Louis Vuitton, Zara, H&M, … Tuy nhiên châu Âu không có thương hiệu nào lọt top 10 thế giới.

Tạp chí Interbrand mới công bố danh sách 100 thương hiệu của thế giới, trong đó xếp hạng các công ty theo giá trị thương hiệu.

Cũng không mấy ngạc nhiên khi Mỹ chiếm lĩnh toàn bộ top 10 với các thương hiệu lớn như Coca Cola (số 1), IBM (số 2), Microsoft (số 3), Google (số 4), v.v…. Vị trí cao nhất mà thương hiệu châu Âu đạt được là số 12 – với thương hiệu Mercedes đến từ Đức với giá trị hơn 22 tỉ USD.

Dưới đây là 20 thương hiệu giá trị nhất châu Âu.

20. Hermès, Pháp

Hermès

Xếp hạng: 66
Giá trị thương hiệu: 5,356 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 12%
Xếp hạng năm 2010: 69

19. Adidas, Đức

Adidas

Xếp hạng: 60
Giá trị thương hiệu: 6,154 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 12%
Xếp hạng năm 2010: 62

18. Audi, Đức

Audi

Xếp hạng: 59
Giá trị thương hiệu: 6,171 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 13%
Xếp hạng năm 2010: 63

17. Nestlé, Thụy Sĩ

Nestlé

Xếp hạng: 55
Giá trị thương hiệu: 6,613 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 1%
Xếp hạng năm 2010: 57

16. AXA, Pháp

AXA

Xếp hạng: 53
Giá trị thương hiệu: 6,694 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 0%
Xếp hạng năm 2010: 56

15. Danone, Pháp

Danone

Xếp hạng: 52
Giá trị thương hiệu: 6,936 triệu USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%
Xếp hạng năm 2010: 58

14. Volkswagen, Đức

Volkswagen

Xếp hạng: 47
Giá trị thương hiệu: 7,857 triệu USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 14%
Xếp hạng năm 2010: 53

13. Siemens, Đức

Siemens

Xếp hạng: 46
Giá trị thương hiệu: 7,9 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 8%
Xếp hạng năm 2010: 49

12. Zara, Tây Ban Nha

Zara

Xếp hạng: 44
Giá trị thương hiệu: 8,065 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 8%
Xếp hạng năm 2010: 48

11. L’Oreal, Pháp

L’Oreal

Xếp hạng: 40
Giá trị thương hiệu: 8.699 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%
Xếp hạng năm 2010: 45

10. Gucci, Italia

Gucci

Xếp hạng: 39
Giá trị thương hiệu: 8,763 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 5%
Xếp hạng năm 2010: 44

9. HSBC, Anh

HSBC

Xếp hạng: 32
Giá trị thương hiệu: 11,792 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 2%
Xếp hạng năm 2010: 32

8. Ikea, Thụy Điển

IKEA

Xếp hạng: 31
Giá trị thương hiệu: 11,863 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: – 5%
Xếp hạng năm 2010: 28

7. Nescafe, Thụy Sĩ

Nescafe

Xếp hạng: 30
Giá trị thương hiệu: 12,155 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: – 5%
Xếp hạng năm 2010: 27

6. SAP, Đức

SAP

Xếp hạng: 24
Giá trị thương hiệu: 14,542 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 14%
Xếp hạng năm 2010: 26

5. H&M, Thụy Điển

H&M

Xếp hạng: 21
Giá trị thương hiệu: 16.459 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 2%
Xếp hạng năm 2010: 21

4. Louis Vuitton, Pháp

Louis Vuitton

Xếp hạng: 18
Giá trị thương hiệu: 23,172 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 6%
Xếp hạng năm 2010: 16

3. BMW, Đức

BMW

Xếp hạng: 15
Giá trị thương hiệu: 24,554 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 10%
Xếp hạng năm 2010: 15

2. Nokia, Phần Lan

Nokia

Xếp hạng: 14
Giá trị thương hiệu: 25,071 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: – 15%
Xếp hạng năm 2010: 8

1. Mercedes Benz, Đức

Mercedes Benz

Xếp hạng: 12
Giá trị thương hiệu: 22,445 tỷ USD
% thay đổi so với giá trị năm 2010: 9%
Xếp hạng năm 2010: 12

TTVN theo BusinessInsider