Hãng tin Bloomberg công bố danh sách những xu hướng tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến hoặc đang biến mất dần…

Theo đánh giá này, chi tiêu cho các đồ chơi công nghệ đã “cất cánh” trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Cụ thể, chi phí cho điện thoại tăng 17% mỗi năm trong giai đoạn từ 2000 đến 2011.

Ở chiều ngược lại, xăng, dầu đang bị cắt giảm chi tiêu mạnh nhất. Sau đây là 10 xu hướng tiêu dùng đang ngày càng trở nên phổ biến:

10. Nội thất và trang trí nội thất

Nội thất và trang trí nội thất

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 111,8 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 162,9 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 3,48%

9. Đồ thủy tinh, bộ đồ ăn và đồ để đựng

Đồ thủy tinh, bộ đồ ăn và đồ để đựng

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 31,6 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 46,8 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 3,63%

8. Viễn thông*

Viễn thông

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 153,0 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 233,0 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 3,90%
*Viễn thông, bưu chính, dịch vụ giao nhận, truy cập Internet

7. Trang, thiết bị chăm sóc sức khỏe

Trang, thiết bị chăm sóc sức khỏe

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 34,0 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 52,1 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 3,96%

6. Dược phẩm

Dược phẩm

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 189,3 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 292,3 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 4,03%

5. Súng ống và đạn dược

Súng ống và đạn dược

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 36,1 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 58,6 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 4,50%

4. Giải trí

Giải trí

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 85,5 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 153,2 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 5,45%

3. Túi ví

Túi ví

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 11,6 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 28,4 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 8,48%

2. Thiết bị âm thanh, hình ảnh*

Thiết bị âm thanh, hình ảnh

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 76,6 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 411,8 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 16,52%
*Video, audio, chụp ảnh, thiết bị thu thập thông tin và truyền thông

1. Thiết bị điện thoại

Thiết bị điện thoại

Tổng chi tiêu cho năm 2000: 3,3 tỷ USD
Tổng chi tiêu cho năm 2011: 19,4 tỷ USD
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm: 17,47%

Theo VnEconomy, Bloomberg