Facebook Inc đang thử nghiệm công nghệ nhằm mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu về người sử dụng, người đứng đầu nhóm phân tích của công ty cho biết.

facebook tracking mouse cursor

Mạng xã hội có thể bắt đầu thu thập dữ liệu tương tác người dùng mỗi phút với nội dung thông qua việc theo dõi vị trí con trỏ chuột của người dùng trên màn hình. Ken Rudin, người đứng đầu bộ phận phân tích của Facebook, nói rằng công ty đang thử nghiệm nhiều biện pháp khác nhau để theo dõi hành vi của khách hàng, chẳng hạn như đo xem người dùng rê chuột qua một mẫu quảng cáo trong bao lâu và liệu bạn có nhấn vào nó hay không, hoặc kiểm tra xem liệu một thành phần nào đó trên trang Facebook có được người dùng rê chuột đến hay là không nhận được sự quan tâm nào. Dữ liệu thu thập từ những phép đo này sẽ giúp Facebook cải thiện các sản phẩm của chính mình lẫn cách thức và nội dung quảng cáo sẽ hiện lên.

Trước đây có một số trang web cũng đã thực hiện việc theo dõi trỏ chuột của người dùng, chẳng hạn như website Shutterstock sẽ đo xem người dùng rê chuột lên trên một bức ảnh trong bao lâu trước khi quyết định mua nó. Shutterstock sử dụng Hadoop – một hệ thống tập tin phân tán giúp công ty phân tích và ghi nhận những dữ liệu từ trỏ chuột.

Còn với Facebook, hãng thu thập hai loại dữ liệu: dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu hành vi. Loại đầu tiên sẽ giúp mô tả cuộc sống của người dùng trên mạng xã hội như thế này, và nó chính là nơi chúng ta sống, trường chúng ta học, cơ quan nơi bạn làm việc, tuổi tác ra sao… Loại thứ hai thì được ghi nhận theo thời gian thực trên Facebook và nó giúp hãng phát triển sâu hơn sản phẩm của mình cũng như phục vụ cho việc quảng cáo. Việc theo dõi vị trí con trỏ chuột nói trên thuộc được hãng xếp vào loại thứ hai (Facebook cũng đang là một khách hàng lớn của Hadoop). Trong vài tháng tới, Facebook sẽ biết được rằng liệu cách thức lấy dữ liệu này có phù hợp để đưa vào khai thác hay không.

Theo WSJ