Biểu tượng Pegman đã trở nên quá quen thuộc với người dùng Google Street View kể từ năm 2007. Nhằm thay đổi lại hình ảnh cũng như phong cách thiết kế để phù hợp hơn với Google hiện tại, trong việc xem xét vai trò Pegman như là một đại sứ cho thương hiệu, điều quan trọng đó như một biểu tượng cũng như một yếu tố giao diện người dùng.

Pegman

Pegman old

Pegman redesign

Pegman icon

find imagery coverage with pegman

Pegman home

Các nhân vật khác được B-Reel phát triển dựa trên hình ảnh của Pegman.

pegman

Xem thêm các nhân vật khác tại đây.