The Scarecrow là một hình ảnh tuyệt đẹp về một mong muốn phát triển một nền nông nghiệp với khoa học kỹ thuật mới tiên bộ, xanh và sạch.

Chipotle The Scarecrow

Nghịch lý của một công ty thức ăn nhanh là làm một video lên án việc sản xuất nông nghiệp một các công nghiệp, chính ý tưởng dộc đáo này đã giúp video lây lân như một siêu virus trong cộng động internet mang thương hiệu cũng như danh tiếng của doanh nghiệp vượt xa những quảng cáo bình thường khác

Câu chuyện của “The Scarecrow” là một hình ảnh tuyệt đẹp về một mong muốn phát triển một nền nông nghiệp với khoa học kỹ thuật mới tiên bộ, xanh và sạch chứ không phải là lạm dụng công nghiệp để tạo ra thực phẩm nhanh chóng.

Video được tạo ra bởi CAA và nhóm hoạt hình đoạt giải Oscar tại Moonbot Studios, video cho người ta thấy hậu trường của việc làm thức ăn nhanh của Crow Foods Inc nơi bò, lợn, gà được nuôi công nghiệp. Nhân vật chính trong video là anh bù nhìn đang làm một công việc của một thợ sửa chữa, đây là nhân vật quen thuộc từ lâu trên tất cả các cánh đồng tạo ra một ấn tượng và sự suy nghĩ sâu sắc cho người xem.

Chipotle đã đạt được rất nhiều danh tiếng và các chứng chỉ về chế biên thực phẩm an toàn và nghiêm cấm chế biết thực phẩm bị biến đổi gen, video là một phát hành đầy ý nghĩa của công ty nổi tiếng này.