Mới đây Facebook đã tiết lộ về Topic Data, một công cụ mới được thiết kế để đưa ra cho các nhà tiếp thị thêm thông tin về những khách hàng của họ đang nói gì về sản phẩm.

Facebook Topic Data

Facebook cho biết công cụ này giúp nhà quảng cáo thấy khách hàng đang nói gì về sự kiện, hàng hóa, chủ đề và các hoạt động. Các nhà tiếp thị có thể sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định quảng cáo trên Facebook, các kênh khác và xây dựng sản phẩm.

Facebook cũng cho biết thêm công ty đang chuyển riêng công cụ Topic Data ở Mỹ và Anh cho DataSift, một công ty phân tích dữ liệu. Theo Facebook :”Chúng tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích tới những nhà tiếp thị, vì thế chúng tôi sử dụng công nghệ của DataSift để tăng thêm năng lực phân tích dữ liệu”.

Facebook Topic Data

Công cụ Topic Data có thể đánh giá được những cuộc thảo luận trên Facebook. Facebook cũng nói rằng những dữ liệu được thu thập bằng Topic Data được giữ kín và Facebook thu thập dữ liệu và tách riêng thông tin cá nhân (không bao gồm Facebook Messenger).

Theo AdWeek